Verkstaden

I vår verkstad utför vi :

Svetsarbeten
Fräsning
Borrning
Rörarbeten
Dieselmotorreperationer
Kompressorreperationer
Produktutveckling

Samt  legoarbeten